SANAL ASİSTAN’A İLGİ ARTIYOR

SANAL ASİSTAN’A İLGİ ARTIYOR

NEDEN Borsada Sanal Asistana ihtiyacınız var ? Sermaye piyasalarına yapılan yatırımların isabetli ve ver
Ana Sayfa Manşet, Şirket Haberleri 15 Mayıs 2018

Şirket ve Sektör Haberleri 15.04

Kudüs. Yas. Rekor Kıran Euro. Yükselen Dolar. Hazine İhaleleri ve Yön Arayışındaki Bist100

Şirket Haberleri

Anadolu Efes (AEFES, Sınırlı Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu, Merter Fabrikası’na ait olan üretim lisansının iptali izninin alınması önkoşulunun sağlanması durumunda İstanbul ili, Bahçelievler ilçesinde 23 ve 24 no.lu parsellerinde kayıtlı bulunan toplam 120.657 metrekare taşınmazın satışa konu edilmesi amacıyla gayrimenkul değerleme şirketlerine değerleme yaptırılması dahil çalışmalara başlanması ve bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar vermiştir. Değerleme çalışmasına konu olacak taşınmazların 31.12.2017 tarihli finansal tablolarına göre net defter değeri 15,4mn TL olup, Maddi Duran Varlıklar hesap grubu içindeki arsa, arazi ve binalar toplamı içindeki payı %0,6 toplam aktifler içindeki payı ise %0,05’tir.

Albaraka Türk katılım Bankası (ALBRK, Pozitif): Banka’nın 1Ç2018 net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %2 oranında artarak 97,7mn TL’ye yükselmiştir. Beklenti Banka’nın ilk çeyrekte 59mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Banka’nın net kar payı gelirleri çeyreksel bazda  %32 oranında gerileyerek 249,7mn TL olmuştur.  (bir önceki çeyrekte %40 oranında artış görülmüştü.). Diğer yandan, Banka’nın diğer faaliyet gelirleri, TFRS 9’a geçişle birlikte karşılık iptallerinin önemli desteğiyle 236,6mn TL artarak 273,4mn TL’ye çıkmış ve karı desteklemiştir.  Son olarak Banka’nın 2018 yılı ilk çeyreğindeki özsermaye karlılığı %13,9 olmuştur.

Aselsan (ASELS): Şirket ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında, tedarik ve geliştirme bileşenleri olan Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi Projesine yönelik toplam bedeli 608,5mn TL ve 124,8mn USD tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2018-2024 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, Payları Borsada işlem gören Aselsan’ın sermayesinin 1 milyar TL’den 1,21 milyar TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 210 milyon TL nominal değerli payların, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak ikincil halka arz yoluyla Borsa dışında talep toplanması ve Toptan Alış Satış işlemi yoluyla satılmasıyla ilgili olarak, Şirketin talebi üzerine, halka arz izahnamesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak yayımlanmasından önce Şirketin bildireceği tarihte paylarının işlem sırasının geçici olarak kapatılmasına, halka arza ilişkin talep toplama ve Borsada gerçekleştirilecek Toptan Alış Satış işleminin takasının tamamlandığının Borsaya bildirilmesini takiben yapılacak değerlendirme sonrasında işlem sırasının son işlem günündeki kapanış fiyatının baz fiyat olarak belirlenmesiyle açılmasına ve bu süre zarfında mevcut bulunduğu BIST Endeksleri kapsamından çıkarılmamasına karar verilmiştir.

Carrefoursa (CRFSA, Pozitif): Şirket ile Bakırköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Alıcı”) arasında, Şirketin mülkiyetinde bulunan Maltepe/İstanbul’da yer alan, Alışveriş Merkezi, Süpermarket, Depo ve Ofis nitelikli taşınmazlar’ın tamamının Alıcı’ya devredilmesi amacıyla Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi akdedilmiştir. Söz konusu Taşınmazlar’ın satış bedeli, Sözleşme’ye göre 835mn TL+KDV’dir. Satış bedeline istinaden Carrefoursa 580mn TL maddi duran varlık satış karı elde edecektir. Sözleşme’ye göre; satış ve tapu devir işlemleri Rekabet Kurulu izninin alınmış olması koşulu ile, en geç 29.06.2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

Doğan Holding (DOHOL, Nötr): Şirket ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında imzalanan “Hisse Satış Sözleşmesi” kapsamında yapılacak pay senedi satış ve devir işlemlerinin görüşüldüğü 11.05.2018 tarihli Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul’a katılarak, toplantı tutanağına muhalefet şerhi işleten pay sahipleri 0,77 TL’den ayrılma hakkı işlemleri için 29.05.2018 saat 17:00’a kadar başvuruda bulunabilirler.

Turkcell (TCELL, Nötr): Sermayesinin tamamına sahip olduğu Ukrayna’da kurulu lifecell Limited Liability Company (“lifecell LLC”) tarafından Ukrayna’da kurulan “Paycell LLC” unvanlı finansal şirketin yerel para transferi lisansı başvurusu gerçekleşmiştir.

Vakıfbank (VAKBN, Öneri “AL”, Nötr): Banka’nın GMTN programı kapsamında hazırladığı 10mn EUR tutarındaki ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır. Banka ayrıca, 84 gün vadeli 300mn TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla SPK ve Borsa İstanbul’a başvuru yapmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Borsa Birincil Piyasa’da halka arzı gerçekleştirilen Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş payları 16/05/2018 tarihinden itibaren Borsa Ana Pazar’ında, A grubunda sürekli işlem yöntemiyle ve “KFEIN.E” kodu ile işlem görmeye başlayacaktır.

MSCI Endeks Değişiklikleri: Dünyanın önde gelen endeks yapıcılarından MSCI, endekslerinde 31 Mayıs 2018 gece yarısından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. Buna göre; MSCI Global Small Cap Endeksi’nin Türkiye bölümünden 6 hisse çıkarılırken 1 adet ekleme yapıldı. MSCI Global Small Cap endeksine; MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK) alındı, Adana Çimento (ADANA), Beşiktaş Futbol (BJKAS), Fenerbahçe Futbol (FENER), Goodyear Lastikleri (GOODY), Gübre Fabrikaları (GUBRF) ve İş Gayrimenkul Yatırım (ISGYO) ise çıkarıldı. MSCI Global standart Endeksi’nden ise Türk Telekom’u (TTKOM) çıkardı. Kaynak: Matriks

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Katmerciler (KATMR, Pozitif): Şirket ile İngiliz Mira firması, Savronik ve Delta Ltd. arasında insansız kara araçları (UKAP) alanında uluslararası stratejik işbirliğini öngören bir anlaşma dün Londra da Türk – İngiliz Tatlıdil forumunda imzalanmıştır.

ŞİRKET HABERLERİ
·         MSCI Endeksinde Değişiklikler – MSCI endekslerinde 31 Mayıs 2018 gece yarısından itibaren geçeril olmak üzere değişiklik yapılırken, MSCI Global Small Cap Endeksi’nin TÜrkiye bölümünden 6 hisse çıkarılıp 1 hisse eklendi.

o    Eklenenler: MLP Sağlık Hizmetleri

o    ÇIkarılanlar: Adana Çimento, Beşiktaş Futbol, Fenerbahçe Futbol, Goodyear Lastikleri, Gübre Fabrikaları, İş Gayrimenkul Yatırım

o    MSCI Global Standart Endeksinden ise Türk Telekom Çıkarıldı

·         Otomotiv – Nisan ayında otomotiv üretimi %7,1, otomobil üretimi ise %10,9 düşüş gösterirken, Ocak – Nisan döneminde ise otomotiv üretimi %2, otomobil üretimi ise %6,5 düşüş gösterdi.

·         AEFES – Merter’de yer alan 15,4 milyon TL ile finansallarda takip edilen 120.657 m²’lik taşınmazın satılması için değerleme ve satış süreçlerinin yürütülmesine karar verildi.

·         AKBNK – 120 gün vadeli 55,4 milyon TL ve 43 gün vadeli 65,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         AKGUV – %51 oranında bağlı ortaklığı Akdeniz Teknoloji tarafından Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı tarafından açılan 46 adet Jeep Grand Cherokee aracın zırhlanma işi 8,2 milyon TL bedelle kazanıldı.

·         ASELS –

o    SSM ile 608,5 milyon TL ve 124,85 milyon Dolar tutarında Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi Projesine yönelik sözleşme imzalanırken, teslimatlar 2018 – 2024 yılları arasında yapılacak.

o    Borsa Yönetim Kurulu şirket paylarının ikincil halka arzına ilişkin süreci onaylarken, halka arz kapsamında Borsa’da gerçekleştirilecek işlem öncesinde şirketin talep ettiği gün şirketin işlem sırası kapatılacak.

·         CRDFA – 360 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         CRFSA – Maltepe’de yer alan AVM, Ofis Depo olarak kullanılan 70.962 m²’lik taşınmazın 835 milyon TL’ye satılmasına karar verilirken, satış sonucunda 580 milyon TL kar edileceği açıklandı.

·         DGGYO – Antalya 2000 Plaza’nın satışı konusunda Kar Otomotiv ile görüşmelere başlanmasına karar verildi.

·         DGZTE – %25 iştiraki Öncü GSYO’daki paylarını 6,36 milyon dolara grup şirketi İlke Turistik Yatırımlar’a satarken, satış sonucunda 7,5 milyon TL kar edileceği açıklandı.

·         DOAS –

o    750 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildi.

o    Rekabet kurulu cezasına karşılık açılan iptal davasının reddedilmesine karşılık Danıştay’da temyiz başvurusunda bulunuldu.

·         DOHOL – Medya Grubu varlıklarının satışına ilişkin ayrılma hakkı 0,77 TL fiyatla 16 – 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

·         ECBYO – Şirketin unvan değişikliğine bağlı olarak 1 Haziran’dan itibaren işlem kodu MTRYO olarak değiştirilecek.

·         ETILR – Şirketin tahsisli sermaye artırımı amacıyla yapılan görüşmelerin devam ettiği ve elde edilecek 3,37 milyon TL’lik fonun şirket şube sayısının artırılması hedefi doğrultusunda kullanılacağı bildirildi.

·         FLAP – Şirket TİSK’in 21 Mayıs’ta gerçekleştireceği İzmir Teşvik Toplantısı organizasyonunu yerine getirecek.

·         FORMT – Şirket paylarının halka arzında 7.518.000 adet pay 7,33 TL fiyatla Borsa Birincil Piyasada bugün halka arz edilecek.

·         GARAN – 64 gün vadeli 20,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         KATMR – Şirket, İngiliz Mira firması, Savronik ve Delta Ltd ile insansız hava araçları (UKAP) alanında stratejik işbirliğini öngören bir anlaşma imzaladı.

·         KFEIN – Şirket payları yarın 4,45 TL fiyatla işlem görmeye başlayacak.

·         KRSTL – 14,5 milyon adet 330 ml alüminyum kutu ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesini 10,0 milyon TL bedelle, 4,5 milyon adet 2,5 lt pet ambalajlı soğuk çay ihalesini 9,86 milyon TL bedelle, 8,0 milyon adet 1 lt pet ambalajlı soğuk çay ihalesini 9,6 milyon TL bedelle kazandı.

·         MCTAS –

o    Şirketin esas sözleşme değişikliği ve iştirak satış kararları genel kurulda oybirliği ile onaylanırken, şirketin yönetiminde de değişiklik oldu.

o    Şirketin hakim ortağı MCT Yatırım Holding’in yönetim kurulu başkanı Hamdi Alper Utku’nun 207.500 adet payı devrettiği açıklandı.

·         MRGYO – GEM ile tahsisli sermaye artırımı, Servotel ile işbirliği anlaşmaları ile birlikte net borcun yarı yarıya indirilmesi kapsamında nakit akışı düşük olan ve Marina da dahil bazı şirket varlıklarının satışı konusunda gelebilecek taleplerin değerlendirilebileceği açıklandı.

·         SARKY – Şirketin Kastamonu Hanönü’nde, Şirkete ait maden arama ruhsatına ilişkin izin talebi davasında yeni bir gelişme yer almıyor.

·         SERVE & ARTI – SERVE’nin A grubu paylarının %50’sine karşılık gelen 393.104,50 adet pay ARTI tarafından Cemalettin Doğan’dan 200.000 TL bedelle satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalandı.

·         TCELL – Ukrayna’daki iştiraki Paycell’in Ukrayna’da yerel para transferi lisansı başvurusunu yaptığı açıklandı.

·         TURGG – Şirkete ait Kartal arazisinin yer aldığı bölgenin imar sürecine ilişkin İBB tarafından onaylanan imar planına askı süresinde yapılan itirazların İBB Meclis Toplantısı Gündemi’nde yer aldığı açıklandı.

·         VAKBN – 84 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihracı için SPK’ya başvuru yapıldı.

·         ECZYT – Eczacıbaşı Holding tarafından 9,18 – 9,31 TL fiyat aralığından 815.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %79,42’ye yükseldi.

·         ENKAI – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,95 – 5,02 TL fiyat aralığından 555.167 adet pay geri alındı.

·         GENTS – Çelik Uluslararası Nakliyat tarafından 1,87 – 1,90 TL fiyat aralığından 1 milyon adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,42’ye geriledi.

·         HALKS – Halk Yatırım tarafından 1,40 TL fiyattan 1.878 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,20’ye yükseldi.

·         LKMNH – Şirket paylarının geri alımı kapsamında bağlı ortaklığı Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri tarafından 5,81 – 5,83 TL fiyat aralığından 460 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,10’una karşılık gelen 504.054 adet pay geri alındı.

·         MSGYO – Mehmet Doğan Atay tarafından 5,66 TL fiyattan 5.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,78’e geriledi.

·         PRZMA – Sibel Kuru Billurcu tarafından 1,65 TL fiyattan 37.458 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,15’e yükseldi.

·         SARKY – Orhan Veli Çaycı tarafından 3,32 TL fiyattan 61.247 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,61’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
·         BRKO – Şirket sermayesi yarın 77,28 milyon TL’den %55,26 oranında bedelli olarak 47,12 milyon TL artışla 120 milyon TL’ye artırılacak.

·         SASA – Şirket sermayesi bugün 412,5 milyon TL’den %46,67 oranında bedelsiz olarak 192,5 milyon TL artırılarak 605 milyon TL’ye çıkarılacak olup, bölünmüş pay fiyatı 5,62 TL’ye denk gelmekte.

·         VKGYO – Şirket sermayesinin 217,5 milyon TL’den %3,45 bedelsiz olarak 7,5 milyon TL artışla 225 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin karar Genel Kurul’da kabul edildi.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
ALCAR 2,6000 2,2100 5,00% Bugün 52,00 49,40
BRSAN 0,6150 0,5228 5,93% Bugün 10,37 9,76
VESBE 1,2632 1,0737 11,39% Bugün 11,09 9,83
INDES 1,0357 0,8804 9,67% 29.05.2018    
CRDFA 0,2524 0,2146 18,03% 31.05.2018    
2018 / 03 DÖNEMİ AÇIKLANAN BİLANÇOLAR
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Ç2017 1Ç2018 Değişim 1Ç2017 1Ç2018 Değişim 4Ç2017 1Ç2017 1Ç2018 1Ç2018 / 1Ç2017 Değişim (%) 1Ç2018 / 4Ç2017 Değişim (%)
ALBRK             96,0 35,8 97,7 173,0% 1,8%
LKMNH 60,0 68,6 14,4% 7,9 10,8 37,0% 2,9 2,5 2,5 3,0% -13,2%

 

  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 4Ç2017 1Ç2017 1Ç2018 4Ç2017 1Ç2017 1Ç2018 4Ç2017 1Ç2017 1Ç2018 Beklenti
ALBRK             96 35,8 97,7 58,9
LKMNH 65,1 60 68,6 8,3 7,9 10,8 2,9 2,5 2,5  
GENEL KURUL HABERLERİ
·         Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler  AKSEN, EDIP, DGATE, POLHO, VAKFN, MGROS, DESPC

 

Yorumlar

İlginizi çekebilir

Tüpraş Mali Tablo Analizi

Tüpraş Mali Tablo Analizi

Seo&Host | BCM