SANAL ASİSTAN’A İLGİ ARTIYOR

SANAL ASİSTAN’A İLGİ ARTIYOR

NEDEN Borsada Sanal Asistana ihtiyacınız var ? Sermaye piyasalarına yapılan yatırımların isabetli ve ver
Ana Sayfa Manşet, Şirket Haberleri 6 Ağustos 2018

ŞİRKET HABERLERİ

ŞİRKET HABERLERİ (06-08-P.TESİ)

Afyon Çimento (AFYON, Pozitif): Afyon Çimento yılın ikinci çeyreğinde 18,3mn TL kar elde etmiştir. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 1,9mn TL zarar kaydetmişti. Şirket’in 2Ç2018’deki brüt karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %52 oranında artarak 13,4mnTL olarak gerçekleşmiş ve karı desteklemiştir. Ayrıca, aynı dönemler itibariyle maddi duran varlık satışından elde edilen gelir de 18,3mn TL artarak karı destekleyen önemli bir diğer etken olmuştur. Brüt kar marjı ise bu çeyrekte %26 ile bir önceki yılın aynı dönemindeki %22 brüt kar marjının üzerinde gerçekleşmiştir. Son olarak, Şirket’in ikinci çeyrek karı sonrasında yılın ilk yarısındaki net dönem karı 13,7mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 5,9mn TL zarar kaydedilmişti.

Avivasa Emeklilik (AVISA, Pozitif): Şirkett’in 2Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %107 oranında artarak 48,8mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, genel teknik bölüm dengesi 2Ç2018’de 36,1mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki 14,4mn TL’in oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %95 oranında artarak 81,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Otokar (OTKAR, Sınırlı Negatif): Otokar 2018 yılının ikinci çeyreğinde 51mn TL net dönem zararı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 9,1mn TL’lik net dönem zararına göre olumsuz bir performans sergilemiştir. Piyasa beklentisi 42,9mn TL net dönem zararı iken, bizim beklentimiz ise 38,6mn TL net dönem zararı yönünde idi. Tahminimizdeki sapmada operasyonel giderlerin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Otokar’ın satış gelirleri ikinci çeyrekte, satış miktarının 2Ç2017’deki 700 adetten, 2Ç2018’de 580 adete gerilemesi ve bu çeyrekte zırhlı araç satışı (2Ç2017’de 104 adet) yapılmamasının etkisiyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,3 oranında gerileyerek 235,8mn TL’ye inmiştir. Brüt kar da aynı dönemde %40,5 oranında gerileyerek 47,1mn TL’ye olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %23,3 oranında artarken, diğer faaliyetlerden kaydedilen gelirler de 15,3mn TL’den 17,9mn TL’ye yükselmesine karşın şirket 29,2mn TL net faaliyet zararı kaydetmiştir. 26mn TL’lik net finansman gideri sonrasında da şirketin net dönem zararı 51mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Haziran dönemi net dönem zararı 78,7mn TL’ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 28,1mn TL net dönem karı kaydetmişti.

Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,7 oranında artarak 13,9mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in aynı dönemdeki satış gelirleri geçen yıla %12,3 oranında artarak 281,5mn TL olurken brüt karrı ise %11,2 oranında artarak 59,7mn TL olmuştur. Operasyonel giderlerin %10,7 ile görece düşük artışı ve diğer faaliyet gelirlerindeki artış sebebiyle faaliyet karı %29,9 artmış ve 17,9mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı ise 0,9 puan artışla %6,3’e yükselmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 1,5mn TL ve finansman giderlerinden 4,7mn TL gider yazılması sonucu vergi öncesi kar 14,7mn TL’yi göstermiştir. 0,8mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı 13,9mn TL olmuştur. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,2 oranında artarak 24,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Carrefoursa (CRFSA, Nötr): Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, dengeli bir büyüme stratejisi izlediklerini ve bilançoyu zorlayacak unsurları zamana yayacaklarını belirterek, şirket bünyesindeki gayrimenkulleri de nakde çevirerek bilançoyu rahatlatma yoluna gittiklerini söyledi. Kartallıoğlu, hipermarketlerde uygulamaya koydukları restoran kkonsepti ile mağaza cirolarını da artırma yoluna gittiklerini; müşteri trafiğini artıracak kasap ve manav reyonlarına yönelik projeler üzerinde de çalıştıklarını söyledi. (Kaynak: Reuters)

SEKTÖR HABERLERİ

Dış Ticaret: ABD ve Türkiye arasında mayıs ayında ilave gümrük vergileri ile başlayıp, Rahip Andrew Brunson’un tutuklanması ve sonrasında ev hapsine alınmasıyla büyüyen, ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararı almasıyla ciddi boyutlara ulaşan gerginliğe bir yenisi de ABD Ticaret Temsilciliği tarafından eklendi. Temsilcilik’in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin Genelleşmiş Preferanslar Sistemi’ne (GSP) uyumluluğu yeniden gözden geçirilecek. GSP, gelişmiş ülkelerin, belli ürünlerde gelişmekte olan ülkeler lehine tek taraflı olarak uyguladığı tercihli bir gümrük vergileri sistemi. Yani, gelişmekte olan ülkeler belli ürünlerde gelişmiş ülkelere gümrük vergisinden muaf veya daha düşük gümrük vergileriyle ihraç olanağına sahip olabiliyor. ABD de GSP kapsamında Türkiye’ninn ABD’ye ihraç ettiği bazı ürünleri gümrük vergisinden muaf tutuyordu. Kaynak: Businessht

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Akfen GYO (AKFGY, Negatif): Şirket konsolide bazda 2Ç2018’de 73,6mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 31,1mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti. Brüt kar aynı dönemler itibariyle %60 oranında artarak 2Ç2018’de 20,1mn TL’ye yükselse de, finansman giderlerindeki 40,3mn TL’lik artış zarar kaydedilmesinde önemli bir faktör olmuştur. Öte taraftan, ikinci çeyrekteki zarar ile birlikte Şirket’in yılın ilk yarısındaki ana ortaklık zararı 128,7mn TL’ye yükselmiştir. Şirket, geçen yılın ilk yarısında 52,9mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti.

Çelik Halat ve Tel Sanayii (CELHA, Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki net dönem karı 6,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde net dönem karı 2,2mn TL idi. Şirket’in aynı dönemdeki satış gelirleri bir önceki yıla göre %56,6 oranında artarak 86,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt karı ise 2Ç20118’de geçen yıla göre %125,7 oranında artarak 18,8mn TL olmuştur. 10,3mn TL’lik faaliyet karı ve 2,2mn TL’lik finansman gideri sonrası vergi öncesi kar 8,4mn TL’yi göstermiştir. 1,8mn TL’lik vergi gideri sonrası 2. çeyrek net dönem karı 6,6mn TL ile 2017 2. çeyrekteki 2,2mn TL’lik oldukça üzerinde gelmiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 13,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2017’nin aynı dönemindeki net dönem karı 5,3mn TL idi.

Fonet (FONET, Nötr): Kars İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı ile 33 ay süreli Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı (HBYS) sözleşmesi 3,2mn TL bedelle 03.08.2018 tarihinde imzalanmıştır.

Formet Çelik Kapı (FORMT, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki satış gelirleri %65,6 oranında artarak 27,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemdeki brüt karı da %119 oranında artarak 7,9mn TL olmuştur. 3,3mn TL’lik faaliyet karına rağmen, 3,9mn TL’lik finansman gideri sonrası vergi öncesi zarrar 381bin TL olurken, 515bin TL’lik vergi geliri ile Formet Çelik 2Ç2018 net dönem karı 134bin TL’yi göstermiştir. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem zararı 1,3mn TL idi. Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 1,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2017’nin aynı dönemindeki net dönem zararı 825bin TL idi.

Reysaş GYO (RYGYO, Negatif): Şirket 2Ç2018’de konsolide 35,3mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 15,9mn TL kar kaydedilmişti. Brüt kar aynı dönemler itibariyle %36 oranında artarak 2Ç2018’de 33,7mn TL’ye yükselse de, finansman giderlerindeki 65,2mn TL’lik artış zarar kaydedilmesinde önemli bir faktör olmuştur. Öte taraftan, ikinci çeyrekteki zarar ile birlikte Şirket’in yılın ilk yarısındaki zararı 48,5mn TL olmuştur. Şirket, geçen yılın ilk yarısında 2,8mn TL kar elde etmişti.

FAİZ PİYASALARI

TCMB’nin piyasayı toplam fonlama miktarı 131 milyar TL’den 130 milyar TL’ye geriledi. Fonlamanın tamamı %17,75’ten APİ’den karşılanırken ağırlıklı ortalama fonlama mmaliyeti %17,75 seviyesinde sabit kaldı.

Haftanın son işlem gününde 5 ve 10 yıllık gösterge kağıtarın arasındaki makas 214 baz puanla rekor tazeledi. Kısa vadeli kağıdın faizinde bir miktar gerileme gözlenirken, orta ve uzun vadeli kağıtlarda yükseliş devam etti. 2 yıllık gösterge kağıt 11 baz puan düşüş kaydederken, 5 ve 10 yıllık gösterge kağıtlar günlük 26 ve 15 baz puan yükseldi. Kapanışlar sırasıyla %21,68, %21,33 ve %19,19 seviyesinden gerçekleşti. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakalnlığı bugün 12 Haziran 2019 itfalı 10 aylık kuponsuz bononuun yeniden ihracını gerçekleştirecek.

ABD 10 yıllıkları ise güne %3 seviyesinin altında, %2,95 seviyesi ile güne başlıyor. ABD 10 yıllık faizi, risksiz faiz oranının göstergesi olarak kabul etmekte. 10 yıllık faizindeki yükseliş ise ABD dolarını güçlendirmekte ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında baskı altında kalmasına neden olmakta

ŞİRKET HABERLERİ
” ADESE – Konya’da bulunan 1 adet şubesinin kapatıldığı açıklandı.
” AKBNK – 55 gün vadeli 79,5 milyon TL ve 35 gün vadeli 168,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
” AKSGY – Şirket paylarının geri alınmasına ve 9,5 milyon adede kadar paylar için 30 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildi.
” BASCM – Şirketin 13,7 MW kurulu gücünde kurmayı planladığı ait atık ısıdan elektrik enerji üretim tesisine ilişkin olarak ÇED rapporu gerekli değildir kararı verildi.
” BFREN – 4 – 26 Ağustos tarihleri arasında fabrikada yıllık izin ve periyodik bakım nedeniyle üretime ara verileceği açıklandı.
” DAGI – Ankara-Mamak’ta bulunan Nata Vega AVM’de şube açıldığını ve toplam mağaza sayısının 59’a yükseldiği açıklandı.
” DENIZ – 112 gün vadeli 135 milyon TL ve 175 gün vadeli 15 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
” FONET – Kars İl Sağlık Müdürlüğü ile 33 ay süreli toplamda 3,2 milyon TL tutarında hastane bilgi yönetim teminine ilişkin sözleşme imzalandı.
” GARAN – 60 gün vadeli 20 milyon TL ve 67 gün vadeli 499,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
” ISCTR –
o 179 gün vadeli 650 milyon TL ve 333 gün vadeli 750 milyon TL tutarında bono ihracında talepler 6-7-8 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.
o Gürcistan’daki bağlı ortaklığı JSC Isbank Georgia’nın sermaye artırım sürecinin tamamlandığı açıklandı.
” ISMEN – 92 gün vadeli 100 milyon TL ve 111 gün vadeli 7,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
” LIDFA – 1055 gün vadeli 26 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
” POLHO – Şirkete ait halka açık olan ve belli hissedarlarda toplanan, şirket sermayesinin %16,57’sine karşılık gelen payların uluslararası ve yerli yatırımcılara satışı için çalışma başlatıldığı açıklandı.
” QNBFB – 91 gün vadeli 210,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
” SAYAS –
o Daimler AG tarafından talep edilen yedek parçaların teminine ilişkin teklif verildiği açıklandı.
o Eski bağlı ortaklığı Plaka Mobilya’ya yaklaşık 1,1 milyon TL tutarında muhasebe ve insan kaynakları hizmetleri verilmek üzere mutabakat sağlandı.
o Almanya’daki iştiraki Borsi’nin şirket ve bağlı ortaklığı imm-network GbmH ile olan davaların sürdürülmesine karar verildi. Borsi ile devam eden tahkim sürecinde kararın 5 Ekim’de açıklanacağı belirtildi.
” SEKFK & EGCYH – EGCYH tarafından SEKFK’nın 2017 yılı genel kurulunda alınan bazı kararların iptali talebiyle dava açıldı.
” SEKUR – Yeni üretimine başlanan termolaminasyon filmi satışında Haziran ayındaki 30.446 TL’den sonra Temmuz ayında 101.050 tutarında satış tutarına ulaşıldığı ve satış rakamlarında artış beklediğini açıklandı.
” TSPOR – Futbolcu Seyedmajid Hosseini ile 3 yıllık anlaşmaya varılırken, yıllık 500.000 Euro ücret, futbolcunun kulübüne de 600.000 Euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
” AKSA – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 11,11 – 11,33 TL fiyat aralığından 4.069 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,04’üne karşılık gelen 1.918.517 adet pay geri alındı.
” AKSGY – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 2,46 – 2,59 TL fiyat aralığından 139.791 adet pay alındı.
” ATAGY – Ata Yatırım tarafından 3,86 – 3,92 TL fiyat aralığından 1.150 adet alış ve 13.641 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %29,33’e geriledi.
” ATLAS & METRO – METRO tarafından 0,84 TL fiyattan 14.285 adet ATLAS payı satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,65’e geriledi.
” ATLAS & VANGD – VANGD tarafından 0,84 TL fiyattan 22.600 adet ATLAS payı satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,02’ye geriledi.
” KUYAS – Enver Çevik tarafından 2,55 – 3,18 TL fiyat aralığından 203.325 adet alış ve 2,37 milyon adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %27,30’a geriledi.
” LOGO – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 36,04 – 36,86 TL fiyat aralığından 3.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,82’sine karşılık gelen pay geri alındı.
” METRO – Avrasya Terminal işletmeleri tarafından 0,92 TL fiyattan 78.500 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,29’a geriledi.
” POLHO – Şirketin 5 ortağı tarafından şirket sermayesinin %11,36’sına karşılık gelen 42.030.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
” TRGYO – Aziz Torun tarafından 2,24 – 2,26 TL fiyat aralığından 50.000 adet alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %39,46’ya yükseldi.
” VESTL – Birol Mutlu tarafından 9,17 – 9,72 TL fiyat aralığından 646.641 adet alış yapılırken, şiirket sermayesindeki payı %5,07’ye yükseldi.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket – ATSYH

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yorumlar

Seo&Host | BCM