SANAL ASİSTAN’A İLGİ ARTIYOR

SANAL ASİSTAN’A İLGİ ARTIYOR

NEDEN Borsada Sanal Asistana ihtiyacınız var ? Sermaye piyasalarına yapılan yatırımların isabetli ve ver
Ana Sayfa Manşet, Şirket Haberleri 10 Temmuz 2018

JCR Eurasia Rating, Çalık Holding’in Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A- (Trk)’ den ‘A (Trk)’ e bir kademe yukarıya revize etti

JCR Eurasia Rating, Çalık Holding’in Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A- (Trk)’ den ‘A (Trk)’ e bir kademe yukarıya revize etti

 JCR Eurasia Rating, “Çalık Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının konsolide yapısını” gözden geçirerek, yatırım yapılabilir kategorisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A- (Trk)’ den ‘A (Trk)’ e bir kademe yukarıya revize etti, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-1 (Trk)’olarak teyit etti, tüm notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil’ olarak belirledi ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ülke tavanı olan ‘BBB-‘ olarak teyit etti.

Geçmişi 1981 yılında kurulan tekstil faaliyetlerine dayanan Çalık Holding, Türkiye dışında Orta Asya, Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika’da geniş bir coğrafyaya yayılmış olan 22 ülkedeki Enerji, İnşaat ve Gayrimenkul, Tekstil, Madencilik, Telekomünikasyon, Bankacılık ve Finans sektörlerindeki faaliyetleri, etkili iş ortaklıkları ve tamamlamış olduğu çok sayıdaki nitelikli endüstriyel ve alt yapı projeleriyle rekabet avantajı yaratarak uluslararası alanda önemli bir aktör haline gelmiştir. Enerji sektöründe Çalık Enerji, inşaat ve gayrimenkul sektöründe Gap İnşaat ve Çalık Emlak ve Gayrimenkul, tekstilde Çalık Denim ve Gap Pazarlama, madencilikte Lidya Madencilik, telekomünikasyon sektöründe Albtelecom ve bankacılık ve finansta Aktif Bank ve BKT Grubun ilgili sektörlerde amiral gemisi konumundaki bağlı ortaklıklarıdır.

Uzun faaliyet geçmişi, geniş sektörel deneyimi, bilgi birikimi ve networkü ile edindiği yararlı ve işbirlikçi ortaklıklar kurma becerisiyle uluslararası alanda tanınmış yerli ve yabancı kuruluşlarla oluşturduğu iş ortaklıklarıyla yurtiçi ve dışı özelleştirme süreçlerinde etkili olan Grup enerji ve bankacılık gibi desteklenme seviyesi nispeten yüksek ve inşaat gibi etkileşim alanı geniş, ülke ekonomisinin gelişiminde stratejik önemdeki sektörlerde devam eden etkinliği ile risk algısına yaptığı katkıyı sürdürmüş, yeni ülkelerdeki faaliyetler, ana faaliyetlerin alt kırılımı farklı proje alanları ve katma değeri yüksek yeni iş alanları ile faaliyet aalanlarını ve coğrafyasını genişletmeye devam etmiştir. Mühendislik, tedarik ve inşaat (MTİ) projeleri ve süregelen kapasite ve etkinlik artırmaya yönelik devam eden yatırımları kapsamında borçlanma seviyesi son dört yıldır gelişimini sürdürmekle birlikte halen nispeten yüksek seviyede konumlanan Şirket, kanıtlanmış faaliyet geçmişi, yüksek piyasa etkinliği ve marka bilinirliği, bankacılık ve finans sektöründeki faaliyetleri ve etkili stratejik ortaklıkları ile kazanılmış fon kaynaklarına ulaşım ve sofistike finansman enstrümanlarını kulanım kolaylığı ile likidite yönetimini desteklemiştir. Yeni faaliyet alanları, mevcut faaliyet alanlarındaki iyileşmeler ve hacimli devam eden proje değerleri ile gelişimini devam ettiren ve sürdürülebilirliğini yükselten gelir yaratma kapasitesi ve iyileşen maliyet yönetim süreçleri yanında azalan faaliyet ve finansman giderleri seviyeleri ile artan içsel kaynak yaratma kapasitesi ve özkaynak seviyesinde süregelen iyileşme Şirket Uzun Vadeli Ulusal Not”unun ‘A (Trk)’ olarak bir kademe yukarıya revize edilmesinin temel unsurlarını oluşturmuştur. İyileşme göstermekle birlikte kur zararlarının önceki dönemlerde karlılık göstergeleri üzerindeki göz ardı edilemeyecek baskılayıcı etkisi, not artışına temel oluşturan hususların sürdürülebilirliği ve halen devam eden tedirgin ve volatil piyasa koşullarının piyasaya ve ekonomik döngüye olası olumsuz etkileri önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek unsurlardır.

İhraç yoluyla elde edilmesi planlanan kaynaklar şirket bilançosunda taşınacağı için ayrı bir ihraç rating raporu düzenlenmeyip kredi derecelendirme raporu içerisinde analiz edilmiştir. İhraç edilecek borçlanma aracının Şirketin diğer yükümlülüklerine göre hukuksal ve teminat acısından bir farklılaştırılması olmadığı için Şirketin kurumsal yapısının notları, ihraçların toplam maruziyeti dikkate alınarak ihraç ratingini de temsil etmektedir. İhraç ratingi notları yapılandırılmış ve bilançoda taşınmayan finansman enstrümanlarını kappsamamaktadır. İhraca ilişkin notlar gerek dolaşımdaki gerekse de ihraç edilecek borçlanma enstrümanlarına atanmış olup vadelerine kadar olan değerlendirmeleri içermektedir.

Çalık Holding A.Ş.’nin “Desteklenme Notu’ kategorisinde notu, şirketin ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan Sn. Ahmet ÇALIK’ın nitelikli ortaklığından kaynaklanan finansal gücünün yeterliliği ve firmayı destekleme arzusu ile operasyonel destekleme gücünün seviyesi dikkate alınarak (2) olarak teyit edilmiştir. Desteklenme Notu kategorisindeki (2) notu dış destek ihtimalinin “makul” seviyede olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan, ‘Ortaklardan Bağımsızlık Notu’ kategorisindeki notu ise firmanın üstlendiği riskleri kendi imkânlarına dayanarak yönetebilme yeteneği, nakit akım yaratma gücü, artan iş hacmi, pazardaki güçlü konumu, coğrafi ve faaliyet alanı olarak çeşitlendirilmiş operasyonları ile stratejik sektörlerdeki yatırımları, piyasa bilinirliği, faaliyet geçmişi, enerji, inşaat, tekstil ve finans alanlarınddaki tecrübe ve bilgi birikimi dikkate alınarak (B) olarak belirlenmiştir. Bağımsızlık kategorisindeki (B) notu JCR Eurasia Rating’in notasyon sisteminde “güçlü kuruluş” düzeyini işaret etmekte olup kurumun dış destek olmadan da yükümlüklerini yerine getirebileceğini göstermektedir.

Yorumlar

Seo&Host | BCM