SANAL ASİSTAN’A İLGİ ARTIYOR

SANAL ASİSTAN’A İLGİ ARTIYOR

NEDEN Borsada Sanal Asistana ihtiyacınız var ? Sermaye piyasalarına yapılan yatırımların isabetli ve ver
Ana Sayfa Genel, Manşet, Şirket Haberleri 25 Nisan 2018

Günün şirket ve Sektör Haberleri 25.04

Gözler merkezden gelecek haberde

 

ŞİRKET HABERLERİ

Turkcell (TCELL, Nötr): Turkcell’in 2018 yılı 1. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 500,8mn TL ile hem 606mn TL olan piyasa beklentisinin hem de 552mn TL olan bizim beklentimizin altında gerçekleşmiştir. Şirket 2017 yılının aynı döneminde 458,6mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin 2018 1. çeyrek toplam hasılatı 2017 1. çeyreğe göre %17,5 artışla 4.762mn TL olmuş ve güçlü bir görüntü sergilemiştir. Bu büyüme temel olarak data ve dijital servis kullanımındaki artış ile devam eden 4.5G’nin gelire dönüşümünden ve mobil ve sabit tarafta artan çoklu oyun abone sayısından kaynaklanmaktadır. Türkiye’deki müşteri bazındaki artış ve genişleyen faturalı abone payı da bu büyümeye katkıda bulunmuştur. Toplam maliyetler %19 artarken brüt kar %14,7 artışla 1.647mn TL’ye ulaşmıştır. Yeni UFRS standartlarının, itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri üzerinde 271mn TL negatif ve diğer satışların maliyeti kalemlerinde ise 191mnTL pozitif etkisi bulunmaktadır. Brüt kar marjı ise 0,8 puan gerileyerek %34,6 olmuştur. 1Ç2018 operasyonel giderleri 2017’nin aynı dönemine göre %9 gerilemiş ve faaliyet karı oluşumunu desteklemiştir. Buna karşın, diğer faaliyetlerden 2017 1. çeyrekte 259,2mn TL gelir kaydedilirken, 2018 1. çeyrekte sadece 100,6mn TL gelir kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 1Ç2018 faaliyet karı 1Ç2017’ye göre %10,9 artışla 1.143mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı 1,4 puanlık düşüşle %24 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan şirket’in 2018 yılı 1. çeyrek FAVÖK’ü 2017’nin aynı dönemine göre %44,4 artışla 2.022mn TL’ye yükselmiştir. Yeni UFRS standartlarının FAVÖK üzerinde etkisi 323mn TL pozitiftir. FAVÖK marjı ise 8 puan artışla %42,5’e ulaşmıştır. Şirketin 1Ç2018 net finansman giderleri 442mn TL olmuştur. Yukarıdaki gelişmeler sebebiyle Turkcell’in 1Ç2018 ana ortaklık net dönem karı 2017 1. çeyreğe göre %9,2 artışla 500,8mn TL olmuştur. Net kar marjı da 0,8 puan gerileyerek %10,5’i göstermiştir.

Turkcell’in 2018 yılı gelir büyümesi hedefi %14-16 aralığında olup, FAVÖK marjı hedefi %37-40 arasındadır.

Türk Traktör (TTRAK, Nötr): Şirketin 1Ç2017 net dönem karı geçen seneye göre %1,5 artarak 56,2mn TL’ye yükselmiş ve piyasa beklentisi olan 56mn TL’ye paralel gerçekleşmiştir. Satışlar %9 artışla 1.048mn TL olurken, brüt kar %2,2 artışla 171,9mn TL’yi göstermiştir. Brüt kar marjı da 1,1 puan azalarak %16,4’ü göstermiştir. Operasyonel giderler %22,7 artarak 89,4mn TL, diğer faaliyet gelirleri 11,7mn TL olmuştur. Faaliyet karı %8,8 azalışla 94,2mn TL’ye gerilemiştir. Faaliyet kar marjı ise 1,8 puan düşüşle %9’u göstermiştir. Finansman tarafında ise 39,2mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde net dönem karı geçen seneki 55,4mn TL’nin hafif üzerinde 56,2mn TL olmuştur. Net kar marjı da 0,4 puan gerilemeyle %5,4 olarak hesaplanmaktadır.

Bizim Toptan (BIZIM, Pozitif): Şirket 2018 yılının ilk çeyreğinde 1mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Bizim Toptan, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde ise 19,4mn TL zarar açıklamıştı. Satış gelirleri %29,8 oranında artan şirketin brüt karı ise maliyetlerdeki görece düşük artışa bağlı olarak %101 oranında artmış ve 81,1mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da 1Ç2018’de %10,4 gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemindeki %6,7’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Buna ilaveten Şirketin faaliyet karı da 3,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 23,9mn TL’lik faaliyet zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir.

Carrefoursa (CRFSA, Negatif): Şirket 2018 yılının ilk çeyreğinde 53,1mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar 22,9mn TL idi. Brüt kar aynı dönemler itibariyle %4,7 oranında artarak 284,5mn TL’ye yükselse de, pazarlama, genel yönetim ve finansman giderlerindeki artış zarar kaydedilmesine neden olmuştur. Şirket’in 1Ç208’deki brüt kar marjı %24,8 ile bir önceki yılın aynı dönemindeki %25,9’un bir miktar altında gerçekleşmiştir.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri “EKLE”, Sınrılı Negatif): 2. oturumu 24.04.2018 tarihinde yapılan İstanbul Bakırköy Şevketiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi iptal edilmiştir.

Koza Altın (KOZAL): Koza Altın 2016 yılı finansallarını açıklamıştır. Buna göre şirketin 2016 yılı satış gelirleri 1038,8mn TL olurken, brüt karı ise 2015 yılına göre %73,6 oranında artışla 701,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin net dönem karı da 2016 yılında 395mn TL ile 2015 yılına göre %56 oranında artış kaydetmiştir.

Koza Anadolu Metal Madencilik (KOZAA): Şirket 2016 yılıfinansallarını açıklamıştır. Buna göre şirketin 2016 yılı satış gelirleri 1.097mn TL olurken, brüt karı ise 2015 yılına göre %75 oranında artışla 665,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin net dönem karı 276,8mn TL olurken, yüksek azınlık payının ardından ana ortaklık payı net dönem karı 2016 yılında 59,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2015 yılında 40,2mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti.

Vakıfbank (VAKBN, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Vakıfbank, uluslararası piyasalardan 1,3 milyar ABD Doları karşılığı 329 milyon ABD Doları ve 778,8 milyon Avro olmak üzere sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredinin 1,2 milyar ABD Doları karşılığı kısmı 1 yıl; 100 milyon ABD Doları kısmı ise 2 yıl + 1 gün vadeli olarak temin edilmiştir. Kredinin 1 yıl vadeli diliminin toplam maliyeti Libor +% 1,30 ve Euribor + %1,20; 2 yıl vadeli diliminin ise toplam maliyeti yıllık Libor + %2,10’dur.

SEKTÖR HABERLERİ

Altay Tankı: Milli ana muharebe tankı Altay’ın seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan projede BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararlaştırıldı. Milli ana muharebe tankı Altay’ın seri üretimine BMC’nin dışında Otokar (OTKAR, Öneri “TUT”, Sınırlı Negatif) ve FNSS talip olmuştu. Kaynak: AA

Ziraat yat.

 

DİĞER HABERLER

·         BUCIM – Şirketin yapmayı planladığı çimento fabrikası kapasite artırımı hakkında açılan iptal davasındaki kararın bozulmasına yönelik Danıştay’a yapılan başvuruda sürecin devam ettiği bildirildi.

·         EGCYO & EGCEY & EGCYH – 2018 yılı kotta kalma ücretinin Borsa’ya ödendiği açıklandı.

·         EKGYO – Bakırköy Şevketiye Arsasının ihalesinde dün yapılan 2. oturumun iptal edildiği açıklandı.

·         EPLAS – Şirket ortaklarından Kemal Zorlu’nun şahsi borcuna karşılık, Karşıyaka Ticaret Mahkemesince şirket aleyhine verilen ve uygulanmasına başlanan ihtiyati haciz kararına karşılık itiraz edildiği bildirildi.

·         GARAN – 84 gün ve 151 gün vadeli bono ihraçlarında bugün talep toplanacağı açıklandı.

·         GUBRF – Müflis Tabosan’dan kalan bakiye alacağının tahsili ve Tabosan’ın Razi’deki %1,31’lik hissesinin şirkete devri talepli davada Yargıtay hisse devrine ilişkin red kararı verirken, alacak tahsili için ise iflas masasına kayıtta bulunulduğu ve sürecin devam ettiği açıklandı.

·         IDGYO – Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında, Şirket paylarında 9 Mayıs’a kadar brüt takas uygulanacağı açıklandı.

·         KAPLM – Tescilli markası olan Prigo dijital çözüm merkezine, başlangıç aşamasında iki dijital baskı makinesi, bir plotter ve bir geniş ebatlı kesim makinesi alındığı açıklandı.

·         KPHOL – Şirketin ilişkili taraflarından ticari olmayan alacaklarının Yeşil Holding üzerinde toplandığı ve alacakların tahsili için grup şirketlerine iştirak edilmesinin planlandığı açıklandı.

·         KRSTL – Çaykur’dan 15 milyon adet 250 ml Didi markalı soğuk çay ihalesini 10,0 milyon TL, 12,5 milyon adet 500 ml Didi markalı soğuk çay ihalesini 10,3 milyon TL bedelle kazandı.

·         MARKA – Garantör, Brand Plus gibi projeler ile birlikte, bankacılık sektörüne yönelik olarak Türk Ticaret Bankası’nın da şirket portföyüne katılması amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi.

·         MERKO – GEM tarafından 1,125 TL fiyatla 2.500.000 adet pay alımı kapsamında şirket hesaplarına 2,8 milyon TL kaynak aktarıldığı açıklandı.

·         MZHLD – Şirket ortaklarından Kemal Zorlu’nun şahsi borcuna karşılık, Karşıyaka Ticaret Mahkemesince şirket aleyhine verilen ve uygulanmasına başlanan ihtiyati haciz kararına karşılık itiraz edildiği bildirildi.

·         NIBAS – NIBAS, İzmir’de devam eden Alsancak Stadyumu Yapım İşi’nde 2,43 milyon TL tutarında sözleşme imzalarken, sözleşme süresi 4 ay olarak açıklandı.

·         SALIX – Bağlı ortaklığı Alcor 3 Enerji’nin 100.000 TL olan sermayesinin 2 milyon TL’ye artırıldığı açıklandı.

·         ULUSE – Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarılması kararı genel kurulda kabul edildi.

·         VAKBN – 1,3 milyar ABD Doları karşılığı 329 milyon ABD Doları ve 778,8 milyon Euro’luk sendikasyon kredisi alınırken, kredinin 1,2 milyar ABD Doları karşılığı kısmı 1 yıl; 100 milyon ABD Dolarlık kısmı ise 2 yıl vadeli olarak temin edilirken, 1 yıllık diliminin maliyeti Libor +% 1,30 ve Euribor + %1,20; 2 yıl vadeli dilimin maliyeti ise Libor + %2,10 olarak açıklandı.

·         YKBNK – 91 gün vadeli 136,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
·         ATLAS & AVTER – AVTER tarafından 1,19 – 1,56 TL fiyat aralığından 1.437.035 adet ATLAS payı alınıp, 1,20 – 1,54 TL fiyat aralığından 1.419.915 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,06’ya geriledi.

·         ATLAS & VANGD – VANGD tarafından 1,19 – 1,56 TL fiyat aralığından 244.268 adet ATLAS payı alınıp, 1,20 – 1,54 TL fiyat aralığından 236.721 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,03’e yükseldi.

·         ATLAS & METRO – METRO tarafından 1,20 – 1,56 TL fiyat aralığından 11.486.730 adet ATLAS payı alınıp, 1,20 – 1,54 TL fiyat aralığından 10.378.255 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,69’a yükseldi.

·         BNTAS – Fikret Çetin tarafından 2,59 – 2,66 TL fiyat aralığından 195.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %15,81’e geriledi.

·         EGCYO & GLRYH –

o    GLRYH iştiraki İCG Finansal Danışmanlık tarafından 0,59 – 0,63 TL fiyat aralığından 2 milyon adet ve 0,57 – 0,58 TL fiyat aralığından 362.452 adet pay alımı ve 0,60 – 0,64 TL fiyat aralığından 3,5 milyon ve 0,58 – 0,59 TL fiyat aralığından 2,15 milyon adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,083’e geriledi.

o    A1 Capital tarafından 0,58 TL fiyatla 1.075.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,89’a yükseldi.

·         IDGYO – Hüseyin Salih Ekşi tarafından 2,50 TL fiyattan 2000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,47’ye yükseldi.

·         KUYAS – Enver Çevik tarafından 4,89 – 4,92 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %41,04’e geriledi.

·         SARKY – Hayrettin Çaycı tarafından 3,51 – 3,53 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,76’ya yükseldi.

·         SNGYO – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 0,70 TL fiyatla 200.000 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,57’sine karşılık gelen 5.000.000 adet pay geri alındı.

·         UZERB –  

o    Ayşe Lalehan Erem Tokcan tarafından 0,01 TL fiyattan 24,23 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %23,61’e yükseldi.

o    Fatma Ferzan Escobedo tarafından 0,01 TL fiyattan 24,23 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,99’a yükseldi.

o    Mustafa Özhan Erem tarafından 0,01 TL fiyattan 242.384 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %6,74’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
·         SILVR – Şirketin 35,7 milyon TL olan sermayesinin kar payından %26,02 oranında bedelsiz olarak 9,3 milyon TL artışla 45,0 milyon TL’ye çıkarılması genel kurulda kabul edildi.
TEMETTÜ HABERLERİ
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
ALKA 0,4479 0,3807 9,10% Bugün 4,92 4,47
JANTS 1,5000 1,2750 4,98% Bugün 30,12 28,62
BRYAT 0,7611 0,6469 1,92% Yarın    
CLEBI 3,1500 2,6775 7,84% Yarın    
YBTAS 21,1301 17,9605 0,85% Yarın    
VAKKO 0,1938 0,1647 4,20% Yarın    
AGHOL 0,1027 0,0873 0,47% 04.06.2018    
EGPRO 0,1533 0,1377 1,53% 11.07.2018    
EGPRO 0,1533 0,1377 1,53% 14.11.2018    
OSMEN 0,0126 0,0107 0,48% 29.11.2018    
OSMEN 0,0126 0,0107 0,48% 31.12.2018    
2018 / 03 DÖNEMİ AÇIKLANAN BİLANÇOLAR
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Ç2017 1Ç2018 Değişim 1Ç2017 1Ç2018 Değişim 4Ç2017 1Ç2017 1Ç2018 1Ç2018 / 1Ç2017 Değişim (%) 1Ç2018 / 4Ç2017 Değişim (%)
BIZIM 598,1 776,5 29,8% -5,6 24,1 a.d 0,2 -19,4 1,0 a.d 369,2%
CRFSA 1.048,0 1.148,4 9,6% 24,4 -12,5 a.d -172,3 -22,9 -53,1 132,0% -69,2%
ETYAT             0,3 0,9 0,7 -21,1% 127,5%
EUKYO             0,4 0,9 0,7 -17,7% 95,5%
EUYO             0,2 1,0 0,7 -31,9% 176,6%
MAALT 1,5 1,1 -27,8% 0,5 0,5 6,4% 1,1 0,6 1,3 105,6% 17,5%
TCELL 3.936,6 4.549,7 15,6% 1.393,0 2.012,7 44,5% 215,9 458,6 500,8 9,2% 132,0%
TTRAK 961,4 1.048,0 9,0% 111,8 102,2 -8,6% 104,1 55,4 56,2 1,5% -46,0%

 

  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 4Ç2017 1Ç2017 1Ç2018 Bekl 4Ç2017 1Ç2017 1Ç2018 Beklenti 4Ç2017 1Ç2017 1Ç2018 Bekl
BIZIM 829,7 598,1 776,5 722,9 22,3 -5,6 24,1 19,4 0,2 -19,4 1,0 0,4
CRFSA 1.206,8 1.048,0 1.148,4   37,0 24,4 -12,5   -172,3 -22,9 -53,1  
ETYAT 84,6 88,6 58,7   0,3 0,9 0,7   0,3 0,9 0,7  
EUKYO 83,0 75,3 69,6   0,4 0,9 0,7   0,4 0,9 0,7  
EUYO 86,2 80,2 73,3   0,2 1,0 0,7   0,2 1,0 0,7  
MAALT 1,7 1,5 1,1   0,6 0,5 0,5   1,1 0,6 1,3  
TCELL 4.483,1 3.936,6 4.549,7 4.664,7 1.714,8 1.393,0 2.012,7 1.766,7 215,9 458,6 500,8 605,8
TTRAK 1.153,2 961,4 1.048,0 1.009,4 136,9 111,8 102,2 114,6 104,1 55,4 56,2 56,2
GENEL KURUL HABERLERİ
·         Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – BIMAS, KRONT, GENTS

 

 

 

Yorumlar

Seo&Host | BCM