SANAL ASİSTAN’A İLGİ ARTIYOR

SANAL ASİSTAN’A İLGİ ARTIYOR

NEDEN Borsada Sanal Asistana ihtiyacınız var ? Sermaye piyasalarına yapılan yatırımların isabetli ve ver
Ana Sayfa Manşet, Şirket Haberleri 13 Mart 2018

Günün Şirket ve Sektör Haberleri 13.03

Cari Açık Beklentileri Aşarken Dolar 3,84 Geçerken BİST100 Yükselişteydi. Peki Ya Bugün?

ŞİRKET HABERLERİ

Aksa Enerji (AKSEN, Pozitif): Şirket 4Ç2017’de 281,2mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamış ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 278,4mn TL’lik ana ortaklık net dönem zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 oranında artan şirketin brüt karı ise %91,8 oranında artarak 103,2mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet karı da 49,2mn TL’den 99,4mn TL’ye yükselirken, şirket yatırım faaliyetlerinden 4Ç2016’da kaydedilen 84,5mn TL’lik gidere karşın 4Ç2017’de 380mn TL gelir kaydetmiştir. Buna bağlı olarak finansman öncesi kar 479,5mn TL olmuştur. Diğer taraftan şirket 224mn TL finansman gideri kaydetmiştir.

Son çeyrek yüksek kar rakamı ile birlikte şirketin 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 357,3mn TL’ye yükselmiştir.  Şirket 2016 yılında 363,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Alarko Holding: (ALARK, Pozitif): Holding 4Ç2017’de 31,7mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamış ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 55,6mn TL’lik ana ortaklık net dönem zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir.  Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Holding’in 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 197,9mn TL’ye yükselmiş bir önceki yıla göre %75,1 oranında artış kaydetmiştir.

Çelebi Hava (CLEBI, Pozitif): Çelebi Hava’nın 4Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 7,7mn TL olmuştur. 2016 son çeyrekte şirket 5,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Çelebi Hava’in satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,7 oranında artarak 226,8mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %26 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %68,7 oranında artarak 51,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 4,7 puan artışla %22,6’ya yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %4,6 oranında artmış ve 30mn TL olmuştur. Faaliyet karı 21,5mn TL atarak 21,8mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet karı marjı 9,4 puan artarak %9,6 olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 18,2mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 7,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 0,3mn TL’lik vergi geliri sonrası ana ortaklık net dönem karı da 7,7mn TL olmuştur. Net kat marjı ise %3,4’ü göstermiştir. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017 yılı net dönem karı 2016’ya göre %218 artışla 85,4mn TL seviyesine ulaşmıştır.

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Negatif): Şirket 4Ç2017’de 19,3mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 46,5mn TL kar açıklanmıştı. Şirket’in 2017 yılı ana ortaklık karı bir önceki yıla göre %21 oranında azalarak 146,1mn TL’ye gerilemiştir.

Gübre Fabrikaları (GUBRF, Pozitif): Gübre Fabrikaları’nın 4. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 23,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2016’ın aynı döneminde 50,7mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklanmıştı. Dördüncü çeyrekte satış gelirleri %33,5 oranında artan şirketin brüt karı ise %60,1 artarak 174,9mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %6,5’lik artışla 119mn TL olmuştur. Gübre Fabrikaları diğer faaliyetlilerinden 4Ç2016’da 17,4mn TL’lik gider kaydederken 4Ç2017’de 4,6mn TL gelir kaydetmiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı 60,4mn TL olmuştur. Geçen seneki faaliyet zararı 19,9mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 2016 son çeyrekteki 2,3mn TL’den 2017 4. çeyrekte 6,7mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin finansman öncesi karı 87,9mn TL olmuştur. 2016’ın aynı döneminde finansman öncesi faaliyet zararı 19,8mn TL idi. Finansman gideri ise 4Ç2016’daki 44,3mn TL’den 4Ç2017’de 79,5mn TL’ye yükselmiştir. Vergi öncesi kar ise 8,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemde şirket 64,1mn TL vergi öncesi zarar açıklamıştı. Şirketin son çeyrekte 13,9mn TL’lik vergi geliri kaydetmesi net dönem karının 23 TL olarak gerçekleşmesini sağlamıştır. 4Ç2016’teki ana ortaklık zararı 50,7mn TL idi. Dördüncü çeyrek sonuçlarıyla birlikte 2017 yılı 33,3mn TL ana ortaklık net dönem karı ile sonuçlanmıştır. 2016’daki ana ortaklık net dönem zararı 68,7mn TL idi.

Göltaş Çimento (GOLTS, Pozitif): Şirket’in 4Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı 7,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı çeyreğinde 14,3mn TL zarar kaydetmişti. Brüt kar ise 4Ç2017’de 30,8mn TL gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 5mn TL brüt zarar kaydedilmişti. Son çeyrek sonrasında Şirket’in 2017 yılı ana ortaklık karı bir önceki yıla göre %1 oranında artarak 8,9mn TL’ye yükselmiştir.

Odaş Elektrik (ODAS, Pozitif): Şirket 4Ç2017’de 118,2mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 16,1mn TL’lik ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.  Şirketin son çeyrek yüksek kar açıklamasında kaydedilen 186,8mn TL’lik vergi geliri ana etken olmuştur. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,9 oranında artan şirketin brüt karı ise %19 oranında artarak 25,1mn TL’ye yükselmiştir. Son çeyrek yüksek kar rakamı ile birlikte şirketin 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 99,8mn TL’ye yükselmiştir.  Şirket 2016 yılında 9,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Şirket 4Ç2017’de 23,2mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 122,2mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. 4Ç2016’da kaydedilen yüksek karda 92,9mn TL’lik vergi geliri önemli etken olmuştur. Şirket 4Ç2017’de sadece 30,5mn TL’lik vergi geliri kaydetmiştir. Satış gelirleri son çeyrekte yeni alınan dağıtım faaliyetlerinin de dahil olmasıyla 357,5mn TL’den 1.265,5mn TL’ye yükselirken, brüt kar da 60,9mn TL’den 158,5mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet karı da 43,1mn TL’den 91,9mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan, şirket yatırım faaliyetlerinden 4Ç2016’da kaydedilen 2,7mn TL’lik gelire karşın 4Ç2017’de 59,9mn TL’lik gider kaydetmiş bu da karın bir önceki yıla göre düşük gerçekleşmesinde önemli etkenlerden biri olmuştur. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 51,9mn TL’ye yükselmiştir. Şirket 2016 yılında 4mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Ulusoy Elektrik (ULUSE, Sınırlı Pozitif): Ulusoy Elektrik’in 4Ç2017 ana ortaklık net dönem karı %44,1 yükselişle 31,2mn TL olmuştur. Ulusoy Elektrik’in satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %67,6 oranında artarak 148,2mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %90,4 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %30,9 oranında artarak 44,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 8,4 puan düşüşle %30’a gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %18,3 oranında artmış ve 6,9mn TL olmuştur. Faaliyet karı %31 atarak 36,5mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet karı marjı 6,9 puan gerileyerek %24,6 olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 0,5mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 36,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 5mn TL’lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı da 31,2mn TL olmuştur. Net kat marjı ise 3,4 puan düşüşle %21’i göstermiştir. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017 yılı net dönem karı 2016’ya göre %139 artışla 87mn TL seviyesine ulaşmıştır.

Sinpaş GYO (SNGYO, Nötr): Şirket 4Ç2017’de 52,7mn TL zarar kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğindeki zarar 52,4mn TL idi. Brüt kar ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %57 oranında artarak 4Ç2017’de 26mn TL’ye yükselirken bürt kar marjı %19 olmuştur. Geçen yılın aynı çeyreğinde brüt kar marjı %9 idi. Şirket 2017 yılında 87mn TL zararla kapatmıştır. Bir önceki yıl 79,7mn TL zarar kaydedilmişti.

Turcas Petrol (TRCAS, Pozitif): Şirket 4Ç2017’de 41,3mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamış ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 12,1mn TL’lik ana ortaklık net dönem zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Son çeyrek yüksek kar rakamı ile birlikte şirketin 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 65,5mn TL’ye yükselmiştir.  Şirket 2016 yılında 18mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Tümosan Motor (TMSN, Negatif): Şirket’in 4Ç2017’de 6mn TL zarar kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 4,1mn TL kar kaydedilmişti. Brüt kar ise 4Ç2017’de 31,7mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1 oranında artış göstermiştir. Son olarak, Şirket 2017 yılında 13,1mn TL zarar elde etmiştir. Bir önceki yıl 40mn TL kar kaydedilmişti.

Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2018 yılı Şubat ayına ait trafik verileri yayınlandı. THY’nin yolcu sayısı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25,7 artarak 5,1mn kişi olurken, yolcu doluluk oranı 6,4 puanlık artışla %79,7 seviyesine yükselmiştir. Böylelikle, yılın ilk ayında yolcu sayısı %31,1 artışla 10,8mn kişiye ulaşırken, yolcu doluluk oranı 6,9 puan artışla %79,7 olmuştur. Dün THY hisseleri %5 oranında artış kaydetti.

Türk Tuborg (TBORG, Pozitif): Türk Tuborg 4Ç2017’de 91,1mn TL net dönem karı açıklamıştır. Şirket 2016’nın aynı döneminde 55,9mn TL net dönem karı kaydetmişti. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılındaki net dönem karı 307,8mn TL oluştur. 2016 yılındaki kar 236,9mn TL idi.

SEKTÖR HABERLERİ

Kredi Derecelendirme: Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, “Ulusal kredi derecelendirme kuruluşu kurma projesine başladık.” dedi. Aydın, ulusal ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının incelenerek iyi uygulamaların belirlendiğini ifade etti. Aydın, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yönlendirmesini aldıktan sonra somut adımları atmaya başlayacağız.” dedi. Kaynak: Business HT

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Gersan Elekrik (GEREL, Nötr): Dubai Route 2020 Metro Extension projesinin ilk etabı için, Şirket ile Alstom Transport SA Dubai Branch arasında kablo kanalı ve merdiveni siparişi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Sözleşme bedeli ilk etap için 2.996.649 USD (11.457.088 TL)’dir.

Karel Elektronik (KAREL, Nötr): Şirket 4Ç2017’de 4,3mn TL kar elde etmiştir. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 1,4mn TL zarar kaydetmişti. Brüt kar ise 4Ç2017’de 28,4mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2 oranında artış göstermiştir. Son olarak, Şirket’in 2017 yılındaki ana ortaklık karı bir önceki yıla göre %207 oranında artarak 31,4mn TL’ye yükselmiştir.

Çemaş Döküm (CEMAS, Negatif): Şirket 4Ç2017’de 34,6mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 19,7mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti. Brüt kar ise 4Ç2017’de 5mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %77 oranında artış göstermiştir. Son olarak, Şirket 2017 yılında 35,6mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki yıl ana ortaklık zararı 25,1mn TL idi.

Kütahya Porselen (KUTPO, Sınırlı Pozitif): Kütahya Porselen 4Ç2017’de 3,4mn TL net dönem karı açıklamıştır. Şirket 2016’nın aynı döneminde 1,1mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılındaki net dönem karı 32,2mn TL oluştur. 2016 yılındaki kar 35,6mn TL idi.

 

 • Finansal Tabloların Açıklanması İçin Ek Süre Verilen Şirketler – MMCAS (26.03.2018), YYAPI (22.03.2018), BALAT (27.03.2018), VERUS (23.03.2018)
 • AKBNK –
  • Moody’s bankanın uzun vadeli yabancı para kredi notunu Ba1’den Ba2’ye indirdiğini ve görünümünü ise negatiften durağana çekti.
  • 60 gün vadeli 20,75 milyon TL ve 121 gün vadeli 245,3 milyon TL tutarında bono ihraç etti.
 • AKGRT – Şubat ayında prim üretimi %32 artışla 223,9 milyon TL’ye, Ocak – Şubat döneminde de %49 artışla 625,6 milyon TL’ye yükseldi. Yılın ilk 2 ayında ödenen hasar %54 artışla 214,1 milyon TL’ye yükselirken, brüt dosya muallak hasar karşılığı da %59 artışla 1,29 milyar TL’ye yükseldi.
 • AKGUV – Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Görevlisi Hizmet Alımı ihalesini 2 ay süre ile 169.110 TL + KDV bedel ile kazandı.
 • ALYAG – Lüksemburg merkezli Sodrugestvo ile şirketin bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım’a ait Gayrimenkul ve Markina Parkının tamamının satışı için kesin mutabakat sonucu doğrultusunda, peşin olarak alınacak olan 11 milyon Dolar’ın, şirketin Türkiye Finans ve Albaraka’daki borçlarını kapatmak için kullanacağı açıklandı.
 • AEFES – Moody’s, şirketin kredi derecelendirme notunu Baa3 seviyesinden Ba1’e düşürürken negatif olan görünüm ise Durağan’a revize etti.
 • BAKAB – Gümrük ve Ticaret Bakanlığının vermiş olduğu cezanın iptali için yaptığı başvurunun kabul edilmesi ve bu karara ilişkin Bakanlığın istinaf başvurusunun da şirket lehine sonuçlanmasının ardından, Bakanlık tarafından temyiz yoluna gidildiği açıklandı.
 • BSOKE – Şirketin sermaye artırımından elde edilen 181,25 milyon TL’lik gelirin 138,76 milyon TL’sinin yatırımda, 42,86 milyon TL’sinin de finansal borçların geri ödenmesinde kullanıldığı açıklandı.
 • CEMAS – Kırşehir Şeker Fabrikasının satın alınması sürecinde danışmanlık anlaşması imzaladığını açıkladı.
 • DZGYO – Sarıyer Tarabya’da gayrimenkul projesi geliştirmek amacıyla görüşmelere başlandığı açıklandı.
 • EKGYO –
  • Şirket, Ankara Çankaya’da yeralan Başkent Emlak Konutları 1. Etap Projesine ilişkin paylaştığı değerleme raporunda projenin mevcut durumundaki değeri için 408,48 milyon TL açıklanırken, projenin tamamlanması durumundaki değeri için ise 863,63 milyon TL değer açıklandı.
  • Park Mavera projesinin geçici kabulünün yapıldığı açıklanırken, ilk çeyrek finansallarına şirket payına düşen kısım gelir olarak kaydedilecek.
  • Pendik İstmarina projesinde AVM bloğunda yapı tadil ruhsatı alınırken, 1 adet olan ticari ünite sayısı 238’e yükseldi.
 • EREGL – Moody’s, şirketin Ba2 olan kredi notunu ve Durağan olan görünümünü teyit ederken, A1.tr olan yurtiçi kredi notunu ise Aa1.tr’ye yükseltti.
 • ISDMR & EREGL – ISDMR’in %50 iştiraki İsdemir Linde Gaz Ortaklığı’nın 46 milyon ABD Dolarlık sermaye artırımına 23 milyon ABD Doları ile katılım sağlanmasına karar verilmesinin ardından şirket payına düşen 87,33 milyon TL’nin ödendiği açıklandı.
 • GARAN –
  • Moody’s, Bankanın uzun vadeli yabancı para kredi notunu Ba2’den Ba3’e çekerken, görünümü ise negatiften durağana revize etti.
  • 80 gün vadeli 93,23 milyon TL’lik bono ihraç etti.
  • 70 ve 175 gün vadeli bono ihracı için taleplerin bugün toplanacağı açıklandı.
 • GDKGS –
  • Şirket, Tim Akıllı Kıyafetleri ve Bilişim Teknolojisi A.Ş.’nin %12,29’una karşılık gelen paylarını 1.027.632 TL’ye satın aldığını açıkladı.
  • Şirket, Genz Biyo Teknoloji A.Ş.’nin %7,147’sine denk gelen payların 350.378 TL’ye satın alındığını açıkladı.
 • GEREL – Şirket, Dubai Route 2020 Metro Extension projesi için kablo kanalı ve merdiveni siparişini 11,5 milyon TL bedelle Alstom Tansport Dubai şirketinden aldı.
 • HALKB – Moody’s, bankanın uzun vadeli yabancı para kredi notunu Ba2’den Ba3’e indirdiğini ve not görünümünü ise negatif olarak teyit ettiğini bildirdi.
 • IEYHO – Şirket bağlı ortaklığı Işıklar Holding’in alacağına ilişkin olarak, şirketin gerçekleştirdiği sermaye artırımı ile birlikte 240 milyon TL değerindeki pay, şirket sermayesine dahil edilmiştir. Bu çerçevede Işıklar Holding içerisindeki şirket payı %44,48’den %81,49’a yükselmiştir.
 • ISCTR – Moody’s, şirketin uzun vadeli yabancı para notunu Ba2’den Ba3’e revize ederken, not görünümünü ise negatif olarak açıkladı.
 • KATMR – Kayıtlı sermaye tavanı sistemine geçilmesine ve tavanın 450 milyon TL olarak belirlenmesine karar verildi.
 • KCHOL – %96,32 oranında bağlı ortaklığı Otokoç Otomotiv’in 115 milyon TL’lik sermaye artırımına payı oranında 110,77 milyon TL ile katıldığını açıkladı.
 • MARKA – SPK kararı gereğince MT Marka’nın satın alınmasına ilişkin tüm karar ve işlemlerin iptal edilerek, aktarılan tutarın faiziyle tahsil edildiği açıklandı.
 • MGROS – Şirket, basında yer alan Uyum Market’in satın alınmasına yönelik haberlere ilişkin ön görüşmelerin yapıldığını açıkladı.
 • ODAS – 2018 yılında elektrik faaliyetlerinden yaratılacak FAVÖK’ün 18 Mart’ta devreye girecek olan 340 MW’lık Çan-2 termik santralinin de etkisi ile beraber önemli ölçüde artacağı, madencilik tarafında da artan antimuan ve kömür fiyatları ve gerçekleşen üretim kapasitesi artışları ile birlikte 2018 yılında 2017 yılındaki 22,7 milyon TL’nin üzerinde FAVÖK elde edileceği, bu kapsamda toplam satışların 2017 yılına göre en az 2 kat, FAVÖK’ün de en az 4 kat artmasının beklendiği açıklandı.
 • OSTIM – Sermaye artırımından elde edilen 28,3 milyon TL’lik gelirin 13,5 milyon TL’sinin kredi geri ödemesinde kullanıldığı, kalan 14,8 milyon TL’lik kısmının ise Euro cinsi mevduatta değerlendirildiği açıklandı.
 • OYLUM – Şirket, 24.01.2017 yılında Bracknor Fund Limited ile yaptığı kredi ve hisse katılım sözleşmesi çerçevesinde ilk fon kullanımını yaptığını açıkladı.
 • SISE – Moody’s, şirketin uzun vadeli yabancı para kredi notunu Ba1, görünümü ise durağan olarak teyit etti.
 • THYAO – Şubat ayında iç hat yolcu sayısı %27,7 artışla 2,38 milyona ve yolcu doluluk oranı 4,9 puan artışla %83,8’e, dış hat yolcu sayısı %24,0 artışla 2,74 milyona ve yolcu doluluk oranı 6,6 puan artışla %79,1’e, toplam yolcu sayısı %25,7 artışla 5,11 milyona ve yolcu doluluk oranı 6,4 puan artışla %79,7’ye yükseldi.

Ocak – Şubat döneminde iç hat yolcu sayısı %34,3 artışla 5,04 milyona ve yolcu doluluk oranı 4,8 puan artışla %85,4’e, dış hat yolcu sayısı %28,5 artışla 5,75 milyona ve yolcu doluluk oranı 7,1 puan artışla %78,8’e, toplam yolcu sayısı %31,1 artışla 10,80 milyona ve yolcu doluluk oranı 6,9 puan artışla %79,7’ye yükseldi.

 • TMPOL – Kayseri’deki Mimarsinan OSB’deki yeni fabrika binası inşaatındaki sürece ilişkin güncelleme açıklaması yapıldı.
 • TRNSK – SPK kararı gereğince Gökyüzü Moda ve Dünya Markaları’na ilişkin satın alınma karar ve işlemlerin iptal edildiği açıklandı.
 • TSKB – Moody’s, Bankanın uzun vadeli yabancı para kredi notunu Ba2 olarak ve görünümünü ise durağan olarak açıkladı.
 • TUPRS – Şirketin, Rekabet Kurulu’nun 2014 yılında verdiği ve yine 2014 yılında ödenen idari para cezasına ilişkin açtığı davanın reddine karşın şirketin temyiz sürecine gittiği açıklandı.
 • VAKBN –
  • 119 gün vadeli 200 milyon TL ve 217 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bonoların ihraç ve halka arzı için SPK ve Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
  • Moody’s, bankanın uzun vadeli yabancı para kredi notunu Ba2’den Ba3’e indirdiğini ve görünümü ise negatiften durağana çektiğini bildirdi.
 • YATAS – Şirket, büyüme stratejilerine dayalı olarak üçüncü bir markanın şirket bünyesine katılması amacıyla Aytaş Mobilya ile görüşmelere başladığını bildirdi.
 • YKBNK – Moody’s, Banka’nın uzun vadeli yabancı para kredi notunu Ba1’den Ba2’ye indirirken not görünümünü negatif olarak teyit etti.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

 • ALKA – Özay Bora tarafından 4,36 – 4,56 TL fiyat aralığından 79.000 adet pay satımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,20’ye gerilemiştir.
 • AVGYO – Metro Yatırım tarafından 1,58 – 1,60 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %1,39’a yükselmiştir.
 • DGZTE & DOHOL – DOHOL tarafından 4,00 – 4,03 TL fiyat aralığından 17.500 adet DGZTE payı satılırken, şirket sermayesindeki payı %92,733’e gerilemiştir.
 • GLRYH – Murat Güler tarafından 1,55 TL fiyatla 14.161 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %25,631’e yükselmiştir.
 • KLGYO – Kiler Holding tarafından 3,69 – 3,72 TL fiyat aralığından 302.408 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %65,74’e gerilemiştir.
 • LKMNH – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 6,39 – 6,42 TL fiyat aralığından 15.500 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %6,80’ine karşılık gelen pay geri alındı.
 • METAL – Doğan Demir tarafından 1,45 TL fiyattan 9.167 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %11,6’ya yükselmiştir.
 • MIPAZ & DOHOL – DOHOL tarafından 1,74 – 1,80 TL fiyat aralığından 1.234.715 adet MIPAZ payı satılırken, şirket sermayesindeki payı %84,30’a gerilemiştir.
 • PRIZMA – Nuran Kuru tarafından 1,78 – 1,79 TL fiyat aralığından 55.500 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %1,7’ye yükselmiştir.
 • VANGD & ATLAS – ATLAS tarafından 3,38 – 3,45 TL fiyat aralığından 270.709 adet VANGD payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,08’e yükselmiştir.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

 • BEYAZ – Şirket sermayesinin 45,31 milyon TL’den %120 bedelsiz olarak 54,37 milyon TL artışla 99,69 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildi.
 • EUYO – Şirketin, %100 bedelli sermaye artırımı ile 20 milyon TL olan sermayesinin 20 milyon TL artışla 40 milyon TL’ye çıkarılma başvurusu, Hazine Müsteşarlığı görüşü doğrultusunda SPK toplantısı olmaksızın olumsuz sonuçlandı.
 • SANKO – Şirket sermayesinin 80 milyon TL’den %12,5 bedelsiz olarak 10 milyon TL artışla 90 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

 

GENEL KURUL HABERLERİ

Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – TATGD, YKGYO

 

ziraat yat. ve A1 Capital

Yorumlar

Seo&Host | BCM